Friday, September 14, 2012

UNDP Foundation Grant.

UNDP Foundation Grant.

UNDP Grant Donation FORWARD THIS MAIL TO (bankimoon543@***) FOR PROOF OF CLAIM


You have been awarded a Grant Sum of US$1,000,000.00 (One Million United States Dollars) from the United Nations Development programme (UNDP) with Qualification numbers (UNF/FBF-826-1619 G-924-94).

You are to Forward this email to the UN Secretary General for claims procedure.
Mr. Ban Ki-moon
E-mail: bankimoon543@***
Tel: +44701113***

You might receive this message in your spam or junk folder depends on your web host.

On behalf of the Board,
Yours faithfully,
smeets Rob
United Nations Foundation UK.


Disclaimer
Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

No comments:

Post a Comment