Friday, August 31, 2012

I am Mrs. Fatimah Mahamat‏


I am Mrs. Fatimah Mahamat, a Muslim woman.I have picked you for an inheritance.I am aware that this is certainly not a conventional way of approach to establish a relationship of trust and confidence, but you will realize the need for my action.Please contact me on my private email for more details: fatimahmahamat59@***.com

************************************************************************************
Deze boodschap is slechts bedoeld om u van informatie te voorzien.
Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze boodschap kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is, dan wel vertrouwelijk is.
Als u niet degene bent die als geadresseerde is genoemd, wilt u deze boodschap dan vernietigen zonder deze te lezen, te gebruiken, te dupliceren of de inhoud op welke manier dan ook aan anderen over te brengen.

No comments:

Post a Comment